Wymagania dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków jest bardzo ważne. Pomóc może w tym wybór odpowiednich drzwi, które pozwolą zabezpieczyć się przed ogniem oraz dymem, a przy tym będą stanowiły drogę ewakuacyjną. Wymagania drzwi przeciwpożarowych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozmieszczenie drzwi przeciwpożarowych oraz ich odporność ogniowa 

Jeśli w budynkach przebywa wiele osób, drzwi przeciwpożarowe muszą być zamontowane w każdym z pomieszczeń. To, czy mają być one jedno-, czy dwuskrzydłowe zależy od tego, ilu ludzie może się przez nie potencjalnie ewakuować. Najbezpieczniej jednak wybrać dwuskrzydłowe. Gdy liczba osób przekracza 300, drzwi powinny posiadać dźwignię antypaniczną. W budynkach produkcyjnych konieczne jest oddzielenie hali od wszystkich innych pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi. Konstrukcja tych drzwi może być klasyczna lub rozsuwana. Decydując się na drugą opcję, trzeba jednak pamiętać, że muszą one otwierać się nie tylko automatycznie, ale również ręcznie. 

Ponadto, pod żadnym pozorem nie można instalować w nich systemów blokowania. Nie ma możliwości, aby drzwi przeciwpożarowe były obrotowe lub podnoszone, ponieważ nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa. Odporność ogniowa drzwi zawsze jest oznaczona. Aby spełniały one wymagane kryteria, powinny być wytrzymałe na działanie płomieni od 30 do 120 minut. W związku z tym muszą posiadać odpowiednie klasy ogniowe, które oznacza się: El30, El60 oraz El120. Istotne jest także to, aby były one szczelne i nie przepuszczały dymu, który zawsze towarzyszy pożarowi. Należy również pamiętać, że sama instalacja drzwi przeciwpożarowych nie wystarczy. Potrzebne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych.