Jak dobrać wymiary parapetów?

Parapet oprócz walorów estetycznych, musi przede wszystkim zapewniać funkcjonalność. Zadaniem parapetów zewnętrznych jest odprowadzanie wody poza obręb okna i nie dopuszczanie, by spływała ona po murze. Tę funkcję zapewnia, tak zwany, kapinos, czyli specjalnie ukształtowane zagięcie pod parapetem, które nie pozwala spływającej wodzie sięgnąć elewacji.

Parapety wewnętrzne powinny izolować, zapewniając pozostawianie ciepłego powietrza wewnątrz budynku i nie dopuszczając zimnego powietrza z zewnątrz. Wszystkie te funkcje są możliwe do spełnienia pod warunkiem, że parapety są właściwie zamontowane, odpowiednio dobrane oraz wymierzone. Jak należy mierzyć długość i szerokość parapetów względem okna?

Jak mierzyć szerokość parapetu?

Półka parapetu, a więc jego część od zagięcia krawędzi, aż do kapinosa, to szerokość parapetu. Powinna być ona nieco szersza niż przestrzeń pomiędzy ramą okna, a krawędzią ściany, tak aby parapet wystawał poza tą krawędź na 3-5 centymetrów. Jest to niezwykle istotne, ze względu na funkcję kapinosa. Zbyt wąski parapet, którego kapinos będzie dotykał elewacji lub będzie znajdował się zbyt blisko niej, może doprowadzić do ociekania wody po murze, co oczywiście jest niepożądane. Szerokość parapetu wewnętrznego zależna jest w dużej mierze od naszych oczekiwań. Standardowo powinien on wystawać kilka centymetrów poza krawędź muru, lecz można także wybrać parapet nieco szerszy.

Jak mierzyć długość parapetu?

Najprostszym sposobem mierzenia długości parapetu jest zmierzenie szerokości okna. W takim przypadku boki parapetu będą wpuszczone w ścianę, razem z częścią ramy okiennej. Jeśli budynek jest nieotynkowany to do szerokości okna należy dodać około 2-3 centymetry. Po otynkowaniu będzie on wchodził prawidłowo w glif. Ważne jest to, aby parapet był odpowiednio zamontowany. Sposób montażu zależny jest od rodzaju parapetu, jaki wybraliśmy. Inaczej montuje się parapety kamienne, a inaczej blaszane, dlatego warto powierzyć to fachowcom, którzy mają doświadczenie i wiedzę w tej branży. Nieodpowiednie zamontowanie parapetu może doprowadzać do uszkodzenia elewacji poprzez zamoczenie ściany, powodować niestabilność parapetu lub duże ubytki ciepła związane z nieszczelnością.