Drzwi przeciwpożarowe. Charakterystyka konstrukcji

Pomieszczenia, w których panuje zwiększone ryzyko pożaru, powinny być odpowiednio zabezpieczane. Jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej jest uniemożliwienie rozprzestrzeniania się ognia. Może to być realizowane przy pomocy różnych rozwiązań, np. specjalnych instalacji wykrywających pojawienie się ognia i uruchamiających system zraszaczy. Jednak niezależnie od tego typu urządzeń ważne jest zapewnienie trwałej bariery powstrzymującej płomienie. W tym celu w budynkach są montowane specjalne drzwi przeciwpożarowe. Są one wymagane przez prawo budowlane w przypadku budynków użytkowych oraz domów wielorodzinnych, według klasy odporności pożarowej, do której jest zaliczony budynek. Warto jednak stosować je także w domach jednorodzinnych, np. w pomieszczeniu kotłowni lub między domem a garażem.

 

Rodzaje drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej spotyka się drzwi stalowe, choć mogą one być wykonane również z aluminium lub drewna. W przypadku drzwi stalowych ich wnętrze może być wypełnione specjalnym niepalnym materiałem, który oferuje dodatkową izolację. Między skrzydłem a ościeżnicą jest montowana uszczelka, która pod wpływem wysokiej temperatury dodatkowo pęcznieje, wypełniając całą szczelinę.

Drzwi przeciwpożarowe mogą posiadać różne parametry wytrzymałościowe, które oznacza się specjalnymi symbolami. Litera „E” jest stosowana do oznaczenia drzwi, które charakteryzują się szczelnością ogniową. Znaczy to, że ich konstrukcja nie pozwoli płomieniom na przedostanie się przez nie, powstrzymując ogień przez określony dodatkowo czas. Szczelność ogniowa wiąże się wyłącznie z blokowaniem płomieni. Za powstrzymywanie wysokiej temperatury odpowiada inna cecha drzwi zwana izolacyjnością ogniową. Ta cecha jest oznaczana literą „l”. Drzwi z oznaczeniem „El” będą więc oznaczały zabezpieczenie przed płomieniami oraz temperaturą, przy czym chodzi tu o temperaturę, która może wywołać samozapłon różnych substancji. Same drzwi mogą się jednak nagrzewać do znacznej temperatury.

W przypadku drzwi przeciwpożarowych możliwa jest też odporność na przenikanie dymu. Drzwi dymoszczelne są oznaczane dodatkową literką „S”.

Drzwi przeciwpożarowe są konstruowane w taki sposób, by wytrzymywały w warunkach pożaru, zapewniając określoną ochronę przez pewien okres wyrażony w minutach. Drzwi oznaczone liczbą „30” będą chroniły przez pół godziny, zaś „60” przez godzinę.